De SCARB is een stichting. Wie zich aanmeldt wordt in feite donateur. We spreken echter liever over 'leden'.

De voordelen kosten van het lidmaatschap.

Of ga direct door naar Aanmelden

Hoe werkt het?

Vul je gegevens op het scherm in. De velden met een sterretje zijn verplicht. Sla de gegevens op.

1. De donateursadministratie krijgt dan via de e-mail een melding en controleert je gegevens.

2. Je krijgt een welkomstbrief via de e-mail, waarin staat hoe je kunt betalen.

3. Als je betaling binnen is, voegt de donateursadministratie de gegevens aan het ledenbestand toe en verstuurt het welkomstpakket.

4. Als de donateursadministratie je aanmelding volledig heeft verwerkt, kun je inloggen en je eigen gegevens zoals je adres bekijken en wijzigen.


Eerste keer zelf betalen, daarna kiezen

In de welkomstbrief staat hoe je de donateursbijdrage kunt betalen. De eerste keer maak je zelf de bijdrage over, ook als je kiest voor betaling via automatische incasso. 

Als je bij je inschrijving kiest voor automatische incasso, krijgt je in de volgende jaren korting op je jaarbijdrage. Na je aanmelding ontvang je via de e-mail ook het machtigingsformulier. Op dit formulier vul je de datum en je handtekening in en daarna stuur je het op naar de donateursadministratie. De automatische incasso wordt vervolgens jaarlijks uitgevoerd.

Uiteraard kan je de bijdrage ook jaarlijks zelf overmaken. Je krijgt dan ieder jaar een betalingsverzoek.


Vragen, opmerkingen of problemen

Mocht je tegen problemen aanlopen of vragen hebben, kun je contact met ons opnemen via de donateursadministratie.

 

Privacy

De gegevens worden opgenomen in de donateursadministratie. Bij de registratie nemen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. We verstrekken je gegevens niet aan derden tenzij noodzakelijk voor de uivoering van diensten horend bij het lidmaatschap, zoals het leveren van adressen aan de drukker voor het verzenden van ons clubblad Het Klaverblaadje.